Diline sahip olmayan insan vatansever olamaz.

Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Anadolu Teknik Lisesi

Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘ ile ‘Çok programlı Anadolu Lisesi‘ adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

Bünyesinde Bulunan Okullar:

 

1. Anadolu Sağlık Meslek Liseleri

 

2. Ticaret Meslek Liseleri

 

3. Turizm Meslek Liseleri

 

4. Kız Teknik ve Meslek Liseleri

 

5. Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri

 

6. Tarım Meslek Liseleri

 

7. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

 

8. Spor Liseleri

 

Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır.

 

Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu

 

programlarına girebilmektedirler.

 

Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve

 

sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca

 

TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

 

Anadolu Ticaret Meslek Liseleri

 

Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama

 

ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim

 

teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir,

 

nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem

 

de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine

 

dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.

 

Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu

 

programlarına girebilmektedirler.

 

MUHASEBE VE FİNANSMAN

 

ALANI

 

Muhasebe Dalı

 

Bilgisayarlı Muhasebe DalI

 

Bankacılık Dalı

 

Dış Ticaret Dalı

 

Borsa Hizmetleri Dalı

 

Kooperatifçilik Dalı

 

SİGORTACILIK VE RİSK

 

YÖNETİMİ ALANI

 

Sigortacılık Dalı

 

Sigorta Satış Temsilciliği Dalı

 

PAZARLAMA ALANI

 

Satış Yönetimi Dalı

 

Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı

 

Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı

 

Emlâk Komisyonculuğu Dalı

 

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

 

ALANI

 

Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı

 

Hukuk Sekreterliği Dalı

 

Tıp Sekreterliği Dalı

 

Yönetici Sekreterliği Dalı

 

Büro Hizmetleri Dalı

 

Mahalli İdareler Dalı

 

BİLGİSAYAR ALANI

 

Bilgisayar Programcılığı Dalı

 

Bilgisayar Donanımı Dalı

 

Masaüstü Yayıncılık Dalı

 

Toplam 5 Alan, 21 Dal